LET´S
PLAY

Når du skal spille Megazone får du på deg en vest og en laserpistol i hånden. Laservesten har 5 treffpunkt som registrerer treff av laserstrålen. De registrerte treffene gir deltakerne individuell score etter endt spill.

Laserspillet foregår i en stor labyrinter med mange effekter. Det er om å gjøre å treffe “fienden” med laserstråler på vesten for å samle poeng. Etter laserspillets slutt får man resultatene, både for laget og individuelt.

Megazone er verken farlig eller vanskelig, så kom og prøv!