Når du skal spille Megazone får du på deg en vest og en laserpistol i hånden.

Laservesten har 5 treffpunkt som registrerer treff av laserstrålen. De registrerte treffene gir deltakerene individuell score etter endt spill.
Laserspillet foregår i en stor labyrinter med mange effekter.
Det er om å gjøre å treffe “fienden” med laserstråler på vesten for å samle poeng.
Etter laserspillets slutt får man resultatene, både for laget og individuelt.
Megazone er verken farlig eller vanskelig, så kom og prøv!